Podobne poglądy Irańczyków i Amerykanów

Irańczycy odrzucają Osamę bin Ladena, a terroryzm uznają za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa – zarówno własnego, jak i państwa, a blisko 95% uznaje ataki terrorystyczne w ich kraju za bardzo niebezpieczne. Takie wyniki przynosi badanie opinii publicznej przeprowadzone przez WorldPublicOpinion.org zaprezentowane 30 stycznia br. na stronie internetowej organizacji.

Te same pytania zadano zarówno Irańczykom, jak i Amerykanom – dzięki czemu uzyskano wiarygodne wyniki porównawcze. Jak się okazuje, oba narody mają dość podobne poglądy na terroryzm. Blisko 3/4 mieszkańców Iranu potępia Osamę bin Ladena – przy 94% Amerykanów. Tylko dla 10% Irańczyków lider al-Kaidy jest osobą, którą popierają i z którą się (mniej lub bardziej) identyfikują. Ponad połowa Irańczyków traktuje organizację terrorysty nr 1 na świecie jako poważne zagrożenie, a 33% z nich nawet za bardzo poważne. Co oczywiste – z powodu ataków z 11 września 2001 roku – 9 na 10 Amerykanów uważa al-Kaidę za istotne zagrożenie, a 59% za bardzo istotne.

Różnice pojawiają się, gdy zamiast al-Kaidy zapytano o palestyński Hamas i libański Hezbollah. 56% Irańczyków uważa, że Hamas ma „w większości pozytywny wpływ” na sytuację w regionie, a tylko 8% stwierdziło, że odgrywa rolę negatywną. Jednocześnie blisko 1/4 ankietowanych odmówiła odpowiedzi na to pytanie. Poparcia dla Hezbollahu jest dużo większe – cieszy się on poparciem trzech-czwartych spośród ankietowanych. Zupełnie odmiennie sprawę widzą Amerykanie, którzy w zdecydowanej większości potępiają i Hamas (77%) i Hezbollah (80%).

Zaskakujące wyniki przynoszą odpowiedzi na pytanie o terrorystyczne ataki na cywilów. 4 na 5 Irańczyków zdecydowanie je potępia – dla porównania tylko 46% Amerykanów uważa tak samo, a blisko 1/4 z nich uważa, że są one czasem (19%) lub często (5%) usprawiedliwione. Irańczycy czynią jeden wyjątylko tek przy pytaniu o ataki na cywilów – co nikogo nie zdziwi, w przypadku obywateli Izraela. 53% z nich uważa, że ataki Palestyńczyków na izraelskich obywateli są czasami usprawiedliwione – ale 41% ma odmienne zdanie i twierdzi, że ataków tych nigdy nie da się usprawiedliwić. Jednocześnie 90% Irańczyków ostro potępia ataki wojsk izraelskich na cywili palestyńskich. Podobne zdanie ma 71% Amerykanów, przy czym czterech na pięciu obywateli USA potępia ataki Palestyńczyków na Izraelczyków.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie obywateli Stanów Zjednoczonych oraz Islamskiej Republiki Iranu. Więcej znajdziecie tutaj.

Piotr Wołejko

Share Button